Budżetowanie? Same korzyści!

Budżetowanie jest jedną z podstawowych i szeroko stosowanych metod zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Staranne przygotowanie budżetu z pewnością niesie za sobą szereg korzyści, ale są też tacy, którzy widzą w tym procesie kilka wad.

Jakie mogą być wady budżetowania?

Wskazywaną przez większość główną wadą budżetowania jest między innymi ograniczona elastyczność. W praktyce oznacza to kurczowe trzymanie się sporządzonego budżetu i sztywną realizację uwzględnionych w nim założeń, co z kolei może prowadzić do braku odpowiedniej reakcji na zmieniające się okoliczności.

Nie sposób też nie wspomnieć o tym, ile  czasu należy poświęcić na właściwe budżetowanie. Nie mniej czasochłonne są ewentualne późniejsze korekty i niezbędne modyfikacje.

Według niektórych budżetowanie może również wiązać się ze zmniejszeniem innowacyjności firmy i skłonności do wprowadzania zmian w jej strukturach.

Morze korzyści

Nie ulega jednak wątpliwości, że odpowiednie planowanie może przynieść szereg wymiernych korzyści, które – nie tylko w subiektywnym odczuciu – znacznie przewyższają wcześniej wymienione wady.

Wśród najważniejszych wyróżnia się skuteczniejsze zarządzanie szeroko pojętymi finansami, w tym kosztami, sprzedażą czy zyskiem, szansę na osiągnięcie celów zarówno krótkookresowych, jak i długookresowych, możliwość zainicjowania działań usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz efektywniejsze wykorzystywanie zasobów i środków.

Ogromne znaczenie ma także usprawnienie organizacji poszczególnych obszarów działalności firmy, a ponadto zarządzania, monitorowania i kontroli rezultatów, jak również poprawa jakości pracy oraz wzrost motywacji pracowników.

Jak można zniwelować wady?

Okazuje się, że budżetowanie może też zaowocować zniwelowaniem wskazanych wcześniej wad. W jaki sposób? Z pomocą przychodzą nowoczesne systemy informatyczne, ułatwiające, ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie.

Przy ich wykorzystaniu możemy w zdecydowanie prostszy sposób przeprowadzić proces tworzenia budżetu, a następnie monitorować jego realizację i zweryfikować osiągnięte efekty.

Co więcej, zwiększa się ograniczona do tej pory elastyczność, ponieważ tego typu oprogramowanie umożliwia wielowariantowe budżetowanie. Tym samym, jesteśmy przygotowani na wystąpienie nowych, niekiedy niekorzystnych okoliczności.

Kolejnym atutem specjalistycznych rozwiązań informatycznych jest oszczędność czasu, wynikająca nie tylko z szybszego sporządzania budżetu, ale także sprawniejszej modyfikacji.

Niezwykle istotny jest również fakt, że nowoczesne budżetowanie nie musi wpływać na innowacyjność przedsiębiorstwa, ponieważ osoby nim zarządzające nie będą obawiały się wprowadzania zmian.

http://samedayessays.org/essay-writing/
Who can write essays